Ubezpieczenia >> Samochód

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - OC oraz OC za granicą - Zielona Karta - chroni przed finansowymi skutkami odpowiedzialności wobec osób trzecich.
  Dowiedz się jaki jest zakres ochrony, limity odpowiedzialności, w jakich krajach obowiązuje, w jakich krajach musisz wykupić Zieloną Kartę oraz na jakie możesz liczyć zniżki:
  http://www.warta.pl/web/guest/ubezpieczenia/samochod/oc

 2. Ubezpieczenie autocasco - AC - dobrowolne ubezpieczenie z formułą "all risks" - pokrywa koszty nawet najbardziej nieprzewidywalnych szkód. Stali klienci nie tracą zniżek nawet po zaistniałej szkodzie.

  • "Autocasco Komfort" - najszersza ochrona, gwarantowana suma ubezpieczenia do 3 lat, całodobowa pomoc assistance w razie wypadku, awarii lub utraty samochodu, pojazd zastępczy, ubezpieczenie bagażu.
  • "Autocasco Standard" - elastyczna ochrona dostosowana do Twoich potrzeb, opcja ubezpieczenia bez amortyzacji czści lub z amortyzacji do wyboru - gwarantowana na polisie, dodatkowa opcja gwarantowanej sumy ubezpieczenia na rok.

  Zobacz jakie są różnice pomiędzy wariantami AC, zakres ochrony, warunki ubezpieczenia:
  http://www.warta.pl/web/guest/ubezpieczenia/samochod/ac/porownanie

 3. Assistance - pomoc po wypadku, w przypadku awarii, utraty samochodu, braku paliwa czy zatrzaśnięcia kluczyków w samochodzie, na terenie RP i za granicą - w zależności od wybranego wariantu assistance.

  Dowiedz się jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami, jaki jest zakres ochrony, limity, jak prawidłowo korzystać z pomocy assistance:
  http://www.warta.pl/web/guest/ubezpieczenia/samochod/assistance

 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęliwych wypadków - NNW - w związku z ruchem pojazdów - dla kierowcy i pasażerów pojazdu.

  Szczegóy i warunki ubezpieczenia:
  http://www.warta.pl/web/guest/ubezpieczenia/samochod/nnw

 5. Ubezpieczenie szyb - "Warta- Auto-Szyby" dodatek do AC i OC , pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby do 2000 zł. Jest to ubezpieczenie niezależne od AC i dlatego uszkodzenie szyby nie spowoduje w kolejnych latach wzrostu składki w ubezpieczeniu AC. Rozliczenie bezgotówkowe.

  Szczegóy i warunki ubezpieczenia:
  http://www.warta.pl/web/guest/ubezpieczenia/samochod/auto-szyby

 6. Ubezpieczenie flot samochodowych - dla podmiotów gospodarczych posiadających co najmniej 5 pojazdów.

  Więcej szczegółów i warunki ubezpieczenia:
  http://www.warta.pl/web/guest/ubezpieczenia/firma/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/korzysci/-/wiedza/232760/[samochod][floty-samochodowe][korzysc]-dobre-ubezpieczenia-aut

 7. Porównanie produktów ubezpieczeniowych przeznaczonych dla właścicieli samochodów:
  http://www.warta.pl/web/guest/ubezpieczenia/samochod/porownanie

Ponadto :