Ubezpieczenia >> Firma

 1. "Warta Ekstrabiznes Plus" - dla małych i średnich przedsiębiorstw to nowoczesny produkt zapewniający skuteczną i kompleksową ochronę mienia i działalności firmy. Pakiet Ekstrabiznes można dostosować do potrzeb i rodzaju działalności konkretnej branży.
  Najszerszy na rynku zakres ryzyk, dodatkowe klauzule, pakiet assistance dla firmy.

  Szczegóy i warunki ubezpieczenia
  http://www.warta.pl/web/guest/ubezpieczenia/firma/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/korzysci/-/wiedza/79353/elastycznosc-pakietu-warta-ekstrabiznes

 2. Ubezpieczenia dla dużych podmiotów gospodarczych
  • ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
  • ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia

  Zakres ubezpieczenia, opcje, klauzule, warunki ubezpieczenia:
  http://www.warta.pl/web/guest/ubezpieczenia/firma/duze-korporacje

 3. Ubezpieczenie flot samochodowych
  http://www.warta.pl/web/guest/ubezpieczenia/firma/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/korzysci/-/wiedza/232760/[samochod][floty-samochodowe][korzysc]-dobre-ubezpieczenia-aut

 4. NNW "Warta Pomoc w wypadku"
  http://www.warta.pl/web/guest/ubezpieczenia/podroz/nnw-warta-pomoc-w-wypadku

 5. Grupowe ubezpieczenie na życie
  http://www.warta.pl/web/guest/ubezpieczenia/firma/duze-korporacje