Nota prawna

  1. Zawartość strony jest własnością "Agenta ubezpieczeniowego Gabrieli Kaczmarek" oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Powyższe ograniczenie nie dotyczy publicznie dostępnych informacji, elementów graficznych, znaków towarowych, symboli oraz nazw nie będących własnością w/w firmy wykorzystanych tutaj zgodnie z obowiązującym prawem.
    Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego, w celach promocji niniejszego serwisu internetowego lub w kontaktach handlowych z właścicielem.

  2. Strona internetowa może zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych innych podmiotów.

  3. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i udoskonalania bez powiadomienia. Nie ponosi też odpowiedzialności za użytkowanie serwisu lub wykorzystanie informacji tu zawartych, całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik przeglądający witryny.

  4. Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  5. Użytkownik nie ma prawa ogłaszać ani przesyłać do tej witryny ani z jej poziomu żadnych materiałów o treści nielegalnej, zniesławiającej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, zawierającej groźby lub informacje niezgodne z prawem.