Polityka prywatności

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) dane zbierane za pośrednictwem naszego serwisu: w trakcie korespondencji mailowej, komunikatorów internetowych oraz kontaktu telefonicznego będą wykorzystane przez właściciela strony wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania, wysłanie oferty lub podtrzymywanie kontaktu związanego z obsługą zawartych polis. W żadnym wypadku nie będą sprzedawane podmiotom trzecim. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Podanie danych kontaktowych jest jednocześnie wyrazem dobrowolnej zgody na przesłanie oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.